Benvinguts a totes i a tots.

Aquest espai que hem creat ens servirà per centralitzar tota la informació que durant el que ens queda de curs hem d'actualitzar.

Documentació de centre:


Crearem tantes pàgines com a documents de centre tenguem actualment al centre. A cada pàgina qualsevol aspecte que volgueu afegir, llevar, consultar ... podreu fer-ho directament a la wiki. D'aquesta manera a més d'estalviar paperets i temps, per trobar on es troba el document en questió, també qualsevol membre del claustre podrà veure a l'instant aquelles observacions que un de seus companys vol aportar.

Recordau que teniu fins el maig per fer aquestes observacions.

També crearem una pàgina comodí on podreu fer les observacions que trobeu sobre qualsevol altre document del centre que no es trobi a les pàgines creades.

Instruccions per escriure a les pàgines d'aquesta wiki


  1. Posarem el nom de la persona, del grup de persones o del cicle que vol escriure a les pàgines creades.
  2. A continuació posarem la data del moment d'escriure a la pàgina
  3. Finalment indicarem la pàgina del document de centre on cal modificar, afegir, aclarir... qualsevol observació
  4. El texte sempre el posarem el darrer de la llista
  5. Exemple:

Pàgina de la wiki: ROF
1r cicle d'educació primària.
20 de febrer de 2011
pàgina 12 del ROF

Proposam afegir la següent informació: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Au idò esper que vos vagi bé !!!