Hola
Aquesta pàgina ens servirà per saber quins mestres, tant d'infantil com de primària, volen participar com a mestres tutors per les practiques d'alumnes de la UIB.
La documentació es troba a l'enllaç que es troba al calaix de mestre.
Només es poden apuntar el mestres funcionaris de carrera i com a novetat enguany demanen que cada mestre tutor ompli la fitxa que teniu a continuació.

Així que tots els mestres interessats hauran d'omplir les dades que hi ha a continuació:1-DADES DEL TUTOR/A
Nom i llinatges: DNI:
Telèfon: Fax: Correu electrònic:
Situació (funcionari de carrera/ contractat des del curs):
Anys d’experiència (*): continuada en la plaça.

Tasques principals que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques:Habilitats i competències que adquirirà l’estudiant en el decurs de les pràctiques:


2-DADES DEL TUTOR/A

Nom i llinatges: DNI:
Telèfon: Fax: Correu electrònic:
Situació (funcionari de carrera/ contractat des del curs):
Anys d’experiència (*): continuada en la plaça.

Tasques principals que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques:Habilitats i competències que adquirirà l’estudiant en el decurs de les pràctiques:

3-DADES DEL TUTOR/A
Nom i llinatges: DNI:
Telèfon: Fax: Correu electrònic:
Situació (funcionari de carrera/ contractat des del curs):
Anys d’experiència (*): continuada en la plaça.

Tasques principals que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques:Habilitats i competències que adquirirà l’estudiant en el decurs de les pràctiques:


4-DADES DEL TUTOR/A
Nom i llinatges: DNI:
Telèfon: Fax: Correu electrònic:
Situació (funcionari de carrera/ contractat des del curs):
Anys d’experiència (*): continuada en la plaça.

Tasques principals que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques:Habilitats i competències que adquirirà l’estudiant en el decurs de les pràctiques:


5-DADES DEL TUTOR/A
Nom i llinatges: DNI:
Telèfon: Fax: Correu electrònic:
Situació (funcionari de carrera/ contractat des del curs):
Anys d’experiència (*): continuada en la plaça.

Tasques principals que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques:Habilitats i competències que adquirirà l’estudiant en el decurs de les pràctiques:


6-DADES DEL TUTOR/A
Nom i llinatges: DNI:
Telèfon: Fax: Correu electrònic:
Situació (funcionari de carrera/ contractat des del curs):
Anys d’experiència (*): continuada en la plaça.

Tasques principals que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques:Habilitats i competències que adquirirà l’estudiant en el decurs de les pràctiques:Tasques principals que ha de realitzar l’estudiant en pràctiques:

-Coneixament del funcionament de l'escola i de l'aula.

-Apredre a impartir qualque assignatura.

-Trobar i aprendre a actuar davant infants amb NESE.

-Apendre a tractar amb els alumnes.

Habilitats i competències que adquirirà l’estudiant en el decurs de les pràctiques:

-Saber actuar davant les situacions quotidianes dins l´aula.

-Apendrà la realitat del món educatiu.

-Apendrà el funcionament intern del centre (burocràcia).

-Dissenyar i desenvolupar espais d´aprenentatge.

-Conéixer els processos d´interacció i comunicació a l´aula.

-Dissenyar i realitzar activitats.

-Informar i assessorar a les famílies.